yumi teleported to Quán Cơm Tấm Sườn Chéo Mai Thi

yumi wrote "#cơmsuon món ăn việt #thit và hành phi " at 82 Nguyễn Thị Kiêu, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

#cơmsuon món ăn việt #thit và hành phi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022