yumi teleported to Dưa hấu Miền Tây

yumi wrote "điêu luyện làm ba nhiêu năm mới làm đươc nhu vày #duahau viet nam" at 72GV+65W, Ấp Cống, Chợ Lách, Bến Tre 930000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023