Bảo Hân teleported to Thống Nhất

Bảo Hân wrote "🍰 #cake #tiramisu #vietnam #talkomi" at Thống Nhất, Đạo Long, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023