baby teleported to Ẩm thực Chay - Vườn Chay

baby wrote "khổ quá mập lên rồi chuẩn bị cho một kỳ ăn chay dài đay mập quá khổ #thucan #đochay" at 428 Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022