yumi teleported to Mì Cay Seoul

yumi wrote "bữa sáng hôm nay #mitom chua cay cho cái bụng hôm nay #buasang #thucan " at 737 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023