yumi teleported to Saigon smokehouse

yumi wrote "mời cả nhà cùng thưỡng thứa#thitnuong #thucan " at 3 Lê Quý Đôn, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022