yumi teleported to Saigon Smokehouse

yumi wrote "mời cả nhà cùng thưỡng thứa#thitnuong #thucan " at 204B Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023