hoa Hồng 🌹 teleported to TL Sushi - Món ngon Nhật Bản

hoa Hồng 🌹 wrote "ăn hoài không thấy no quá 🤤 ngon 😋 #sushi #lau #thucan " at 144, 23 Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023