yumi teleported to Trà sữa Bobapop Tô Ký

yumi wrote "cho buổi trưa nắng nóng #trasua #comchaykho vietnam" at 300 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023