Huệ Nguyễn teleported to Làng Ẩm Thực 66 - CN Tân Phú

Huệ Nguyễn wrote "bữa cơm gia đình #THUCAN #TALKOMI " at 237 Đ. Độc Lập, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

bữa cơm gia đình #THUCAN #TALKOMI
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023