Phero Tuan teleported to Vĩnh Lộc B

Phero Tuan wrote "#amthuc canh chua cá diêu hồng" at Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023