Huyen My teleported to Nhà Hàng Bò Tơ Út Ngân

Huyen My wrote "đói bụng quá ăn hai món này no luôn #comchienraucu #goibo #" at 17/10 Đ. Song Hành, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023