Thị Diễm teleported to Cô Ba Nem Nướng

Thị Diễm wrote "ăn nào cả nhà #bunnemnuong #thucan ăn một bữa cho đã " at 40 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023