Bảo Nguyên teleported to 113 Nguyễn Phúc Nguyên

Bảo Nguyên wrote "món mì xào khổng lồ #mixao #vietnam #talkomi" at 113 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023