Thị Diễm teleported to Tân Xuân

Thị Diễm wrote "đi ăn #sushi # nào món ăn yêu thích của tôi " at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023