Lời Nhắn Nhủ teleported to 58 Hồ Hảo Hớn

Lời Nhắn Nhủ wrote "bò lúc lắc #boluclac #otchuon #hanhtay" at 58 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023