kiêu diem teleported to 355 Lê Văn Sỹ

kiêu diem wrote "trời nóng quá ước gì ai mua cho mình một cây kem 🍦 🍨 🍦 #kem #kemtraicay " at 355 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023