Bảo Nguyên teleported to Take Sushi - 竹寿司

Bảo Nguyên wrote "#sushi #vietnam #talkomi" at 181B Đ. Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023