hoa Hồng 🌹 teleported to LotteRIA Nguyen Van Qua

hoa Hồng 🌹 wrote "hướng dẫn cách làm khoai tay sợi chiên giòn trong các nhà hàng #khoaitay #thucan #talkomi" at 867A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023