hoa Hồng 🌹 teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

hoa Hồng 🌹 wrote "quê tôi không có gì ngoài 🐠 🐟 với 🦐 🦐 #haisang #tôm cá " at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023