Huệ Nguyễn teleported to 176 Phan Huy Ích

Huệ Nguyễn wrote "món hào nướng mắm món mới cua tôi hôm nay #haonuongmam #thucanviet " at 176 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

món hào nướng mắm món mới cua tôi hôm nay #haonuongmam #thucanviet
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023