Huệ Nguyễn teleported to 176 Phan Huy Ích

Huệ Nguyễn wrote "mời cả nhà cùng làm và thưởng thức món ăn mới của tôi #tépumvoihanh #tepxaohanh #" at 176 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023