Bảo Nguyên teleported to Restaurant

Bảo Nguyên wrote "hèn hò đầy lãng mạn với không gian đầy sang trọng #setmenu #vietnam #talkomi" at 56 P. Huế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022