Trí Nhất teleported to CON GÀ ĐEN

Trí Nhất wrote "#haisang các món ăn ngon #heoquay " at Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022