kiêu diem teleported to 16 Kỳ Đồng

kiêu diem wrote "không biết cá 🐟 này tên gì nhưng ăn rất ngon #Thucan #haisang 🐟🐟🐟🐠🐠😋😋😋" at 16 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022