Huyen My teleported to 2 Trương Hán Siêu

Huyen My wrote "kem bơ béo ngậy #kembo ngon là đay mời cả nhà cùng ăn #saurien #talkomi" at 2 Trương Hán Siêu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

kem bơ béo ngậy #kembo ngon là đay mời cả nhà cùng ăn #saurien #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022