Sự Lý teleported to ROS Yacht Club – Dining & River Lounge

Sự Lý wrote "đến đây thưởng thức phong cảnh đẹp và thức ăn ngon và con người ở đây rất đẹp #dulich #thucan #talkomi" at Bach Dang Waterbus Station, 10B Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023