Nhược Nguyễn teleported to 40 Lê Thị Hà

Nhược Nguyễn wrote "#mihoanhthanh #Thucan #co chủ quán nấu nước lèo rất ngon " at 40 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023