Lài Hoa teleported to The Pizza Company

Lài Hoa wrote "The Pizza Company in #TPHCM vs #Pizzahut #quan1 #saigon #grab " at 75/3 -75/4 Nguyễn Ảnh Thủ, D. Vạn Hạnh 3, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023