Huyền☘️☘️ teleported to Nhà hàng ẩm thực Á - Âu GORDON

Huyền☘️☘️ wrote "đại tiệc bò ở đây bò Nhật bản 🇯🇵 ngon mềm #thịtbo #thucan #" at 456 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022