Bảo Hân teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Bảo Hân wrote "cơm sinh viênnn😆🤤 #thucan #vietnam #talkomi" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022