Bảo Nguyên teleported to Jumbo

Bảo Nguyên wrote "thịt cua quá xá ngon ngon#cua #vietnam #talkomi" at 15 Ngô Văn Năm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022