Bảo Nguyên teleported to PAMPA

Bảo Nguyên wrote "bò dát vàng #bòvang #vietnam #talkomi" at 142 P. Nguyễn Văn Tuyết, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022