Bảo Nguyên teleported to Pincho - Tapas Kitchen and Drinks

Bảo Nguyên wrote "thịt bò #bò #vietnam #talkomi" at 34C Cao Bá Quát, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội 110902, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022