kiêu diem teleported to Nhà hàng Khoái

kiêu diem wrote "địa điểm nhậu lý tưởng là đây vừa rẻ vừa ngon 🤤👍👍#haisang #Thucan #talkomi" at 16 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022