hoa sen teleported to 308 Lê Văn Sỹ

hoa sen wrote "#thucanviet #rất nhiều món hôm nay mẹ nấu #canhbidohamsuong #cakho #caixao #" at 308 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023