Bùi Hạnh teleported to Nhà hàng ẩm thực Á - Âu GORDON

Bùi Hạnh wrote "những món ăn nhà hàng #gordon #" at 456 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022