Bảo Nguyên teleported to Mixue 28 Hòn Chồng

Bảo Nguyên wrote "kem ngon ngon #kem #vietnam #talkomi" at 28 Hòn Chồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023