nguyen hue teleported to Lê Thị Hà

nguyen hue wrote "canh đu đủ hầm sương #duduhamxuong #canhdudu #thucan " at Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022