hoa Hồng 🌹 teleported to Nhà Hàng Meat Plus Trung Hoà

hoa Hồng 🌹 wrote "đến đây một lần không chê vào đâu được từ món ăn đến cách phục vụ #thucanviet #talkomi" at 2R53+4JP, Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022