nguyen hue teleported to 20 Trần Cao Vân

nguyen hue wrote "món ăn mẹ nấu cà xào nước mắm #thucan #caxaonuocmam #talkomi " at 20 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022