Ánh Tuyết teleported to Tân Xuân

Ánh Tuyết wrote "cánh gà chiên nước mắm nấu ăn tại nhà#canhgachien #thucan #talkomi " at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022