Bảo Hân teleported to LOTTE Cinema Phan Rang

Bảo Hân wrote "bữa trưa cùng các bạn🍟🍔 #gà_sốt_HS #vietnam #talkomi" at 122 Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022