Bảo Hân teleported to Bún Đậu Mắm Tôm-Quán Ngõ 85

Bảo Hân wrote "cuối tuần cùng nhauuu🍽😝 #búnđậu #vietnam #talkomi" at Đường Phan Văn Trị, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 59000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022