Bảo Nguyên teleported to Vincom Mega Mall Ocean Park

Bảo Nguyên wrote "những món lẫu ngon ngon #muatra #vietnam #talkomi" at Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 100000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022