Trí Nhất teleported to ROS Yacht Club – Dining & River Lounge

Trí Nhất wrote "vui hết mình vào những diệp này #nhahang #ros #" at Bach Dang Waterbus Station, 10B Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022