Huỳnh Lâm Diễm Linh teleported to Sushi Kira

Huỳnh Lâm Diễm Linh wrote "Chủ nhật vui nè 😂 #sushi #monannhatban #vietnam #talkomi " at Khu K1, Đ. Trần Nhân Tông, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 59000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022