Trí Nhất teleported to Lạc Thái 6

Trí Nhất wrote "nhà hàng lạc thái 6 #thucan #gỏi xoài cá trê chiên #talkomi # món ăn ngon đặm chất " at 91 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023