Sự Lý teleported to 91 Nguyễn Thái Bình

Sự Lý wrote "ẩm thực thái lan nổi tiếng thế giới bởi các gia vị rất rõ ràng và có sự phối trộn rất hài hoà,ấn tượng trong các món ăn #thucan #talkomi #vietnam" at 91 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022