Trí Nhất teleported to 308 Lê Văn Sỹ

Trí Nhất wrote "#gahapmuoixa #nấu ăn tại nhà #thucanviet # talkomi" at 308 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022