Sự Lý teleported to Nhà hàng Phố 79 Phạm Ngọc Thạch

Sự Lý wrote "ẩm thực thượng hạng giao ngay tận nơi #nhahang #amthucviet #talkomi" at 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022